Dessa respektlösa och hänsynslösa rökare!

Fy F@N vad jag avskyr rökare som tycker att dom har all rätt i världen att utsätta ickerökare för sitt gift. Att rökare anser att vi som inte röker är förmyndare och lägger sig i folks liv.

Mattias Svensson tycker jag är en idiot, en liberalfascist som tar det han vill och gör det han vill utan hänsyn till andra människor.

En cigarett innehåller runt 4000 ämnen många av dom mycket giftiga och 50 ämnen är cancerframkallande som t.ex. bensen, uran, arsenik. Om folk visste vad en cigarett innehåller skulle dom ta sig för pannan. Folk tror att en cigarett enbart innehåller nikotin, tjära och några smakämnen.

Jag kan inte sitta på en uteservering eller gå på en konsert utomhus. Jag kan inte heller vistas i parker och när jag bodde i hyreshus kunde jag inte använda min balkong. Rökare inskränker på mitt livsutrymme och dom jävlarna tycker att det är helt i sin ordning och kallar oss som inte vill vara passiva rökare eller som är allergiska som jag är för förmyndare!? INGEN ska behöva utsättas för rök oavsett!!

Så kommer då motargumenten som då måste vi förbjuda alkoholen eller förbjuda fetman m.m. Nu är det på detta viset att en alkoholist eller någon som dricker på en restaurang SKADAR inte mig. En fet människa SKADAR inte mig. Dessa löjliga bortförklaringar som också avgaser men vi kan inte stoppa all trafik det säger sig självt och det har blivit mycket bättre och när alla gamla bilar försvinner blir det ännu bättre. Sen detta också att folk har en sådan lust att förgifta sig på olika sätt övergår mitt förstånd. Människan är en destruktiv jäkel.

Här en bild på hur rökning påverkar kroppen.
Högerklicka/visa bild.

Liberal debattör kritisk till förslaget
Mattias Svensson, liberal debattör och författare till en bok om förmynderi, tycker att förslaget är präktigt och respektlöst. Att röka måste vara ett val som vuxna människor fattar själva, trots att det är ohälsosamt, precis som man själv väljer att äta fet mat eller dricka alkohol.

– Det handlar om en vilja att lägga sig i människors liv. För de här människorna finns bara en slutgiltig lösning: Att alla slutar med vad som är ohälsosamt. Och jag tror att få människor vill göra det. Det är också glädjeämnen för människor, säger han till SVT Nyheter.

”Kriminaliserar individer”
Han ifrågasätter också hur man ska se till att lagen efterföljs.

– Nu ska man alltså börja kriminalisera individer som röker på allmän plats. Då uppkommer frågan om vi ska ta begränsade rättsresurser i fråga. Ska vi ringa polisen när vi ser en rökare, säger han.

Har du ingen förståelse för den som är allergiker eller kanske får sin arbetsmiljö förstörd?

– Absolut. Men Folkhälsomyndigheten och antitobaksgrupperna drivs inte av ett engagemang för anställda, utan de anställda blir ursäkten för att driva igenom förbud som de här grupperna ändå är för. Jag tycker att man ska ha stor förståelse och respekt för att människor vill slippa rök på många ställen och det bör vara upp till ägare och andra att ta fram var man får och inte får röka. Då får människor gå till det ställe som passar dem bäst och så finns det för alla smaker.

Restaurangbranschen skeptisk till rökförbud på uteserveringar

Smokefree Coalition i Nya Zeeland (www.ash.org.nz).
Den bygger på uppgifter från nio olika tobaksbolag.
Tillsatserna är rangordnade så att de viktmässigt största tillsatserna
kommer först.

Arsenik, Bensen, Benspyren, Beta-naftylamin, Bly, Cyanväte, Fenol, Formaldehyd, Hydrazin, Kadium, Kolmonoxid, Krom, Kväveoxider, Metylklorid, Metylisocyanat, Nickel, 2-nitropropan, Nitrosaminer, Polonium 210, Polycykliska aromatiska kolvärden (PAH), Pyridin, Tjära, Toluen, Uretan, Vinylklorid, Anilin, Ammoniak, 4-aminodifenyl, Akrylnitril, Akrolein, Aceton, Acetaldehyd.

Ämnen i tobaksrök som är
klassificerade som cancerframkallande
• 1,3-butadien
• 4-aminodifenyl
• akrylnitril
• bensantracen
• benspyren
• bensen
• beta-naftylamin
• dibensantracen
• formaldehyd
• kadmium
• krom
• nickel
• nitrosaminer
• polonium-210
• vinylklorid

Bekämpningsmedel
Kemikalier från jordbruket kan finnas i tobak. Ett exempel är bekämpningsmedel mot insekter. Tobaken innehåller också flera radioaktiva ämnen som kommer från gödningsmedel, liksom tungmetaller från gödningsmedel eller från jorden där den odlas.

En kemisk fabrik
En cigarett är som en kemisk fabrik. Röken innehåller mer än 4 000 kemiska ämnen. Många av dessa är skadliga för kroppen och kan orsaka cancer eller allergier. De kan också skada hjärtat och blodkärlen, irritera huden, ögonen och slemhinnorna i luftvägarna.

Förbränning
Även om tillsatserna i cigaretterna har låg halt kan de vid förbränning bilda nya produkter som är giftiga och skadliga för människor.

RÖKENS INNEHÅLL
I forskningen brukar röken delas upp i huvudrök som rökaren suger
i sig och sidorök som cigaretten avger mellan blossen. Den rök som
den passive rökaren andas in kallas miljötobaksrök och består av både
sidoröken och av den huvudrök som rökaren blåser ut igen.
Många ämnen finns både i sidoröken och i huvudröken, men det finns
också skillnader. En viktig förklaring till skillnaderna är att huvudrök och
sidorök bildas vid olika temperaturer, cirka 900°C respektive 600°C.
Ytterligare en faktor är att sidoröken inte passerar igenom filtret.
Tobaksröken innehåller tusentals kemiska ämnen som frisätts som
gaser eller partiklar. Flera av dem är giftiga ämnen och dessa finns ofta
i större mängd i sidoröken än i huvudröken. Ungefär 85 procent av
röken i ett rum kommer från sidorök. Men man bör ha i minnet att
sidoröken späds ut i rumsluften.

Den totala huvudröken från en cigarett består till mer än 90 procent
av gaser. Störst andel är kväve (58 procent) och därnäst kommer koldixoid
(13 procent), syre (12 procent) och kolmonoxid. Andra gaser är
ammoniak, dimetylnitrosamin, formaldehyd, cyanväte (vätecyanid) och
akrolein. Den största andelen av partiklarna är nikotin och så kallad
tjära (som är ett samlingsnamn för många olika ämnen). I tjäran ingår
bland annat benspyren, fenoler och metaller.

Nikotinet kan ses som det viktigaste ämnet i röken eftersom det
skapar beroende. Kvävehalten i tobaksbladen är viktig för rökens innehåll
av många skadliga ämnen som kväveoxider, ammoniak, nitrosaminer
och nitropropan.

Det finns också ett samband mellan tobaksbladens kvävehalt och
mängden partiklar och gaser, till exempel benspyren, bensantracen, cyanväte,
fenoler, kolmonoxid och koldioxid. En del av dessa ämnen innehåller
inte kväve, men tobakens totala kväveinnehåll påverkar bildningen
av andra organiska ämnen och därmed rökens egenskaper. I
tobaken finns också proteiner. När de förbränns bildas bland annat
cyanväte, kväveoxider, kinoliner och nitrosaminer.
Mer än 50 olika ämnen i röken kan orsaka cancer eller misstänks
kunna göra det. De finns antingen naturligt i tobaken eller bildas under
förbränningen. Huvuddelen av de mutagena och cancerframkallande
ämnena i tobaksrök föreligger som partiklar.

Orsakar cancer
Mer än 50 olika ämnen i tobaksröken
kan orsaka cancer.

Att sidoröken inte är lika het som huvudröken gör att den innehåller
partiklar som är mindre än de i huvudröken. Det är viktigt att ta hänsyn
till detta när man bedömer hälsorisker med sidoröken.
Mätning av kotinin (ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning
av nikotin) i urin hos icke-rökare har visat att ämnen från tobaksröken
tas upp av kroppen vid passiv rökning.

Bland ämnena i miljötobaksrök finns cancerframkallande ämnen
som till exempel benspyren, formaldehyd och 4-aminodifenyl. Där
finns också irriterande och giftiga ämnen som till exempel cyanväte
(vätecyanid), svaveldioxid, nikotin, kadmium och kolmonoxid. De tre
senare kan också störa fortplantningen eller skada fostret.
Den vanligaste passive rökaren är en icke-rökare som lever tillsammans
med en rökare. Men det finns också yrkesgrupper som är mer
utsatta än andra, till exempel restaurangpersonal.

Nedan följer en lista som till stor del bygger på en förteckning från
Smokefree Coalition i Nya Zeeland (www.ash.org.nz/).
Den bygger på uppgifter från nio olika tobaksbolag.
Tillsatserna är rangordnade så att de viktmässigt största tillsatserna
kommer först.

Socker: Kan uppgå till 5,5 procent av cigarettens vikt. När socker förbränns
kan det bildas acetaldehyd som bidrar till att dämpa smaken av
nikotin. Anses också stimulera nikotinreceptorerna.

Kakao (som pulver, extrakt, destillat, smör och kakaoskal): Upp
till 3 procent av vikten. När kakao förbränns frigörs teobromin, som
vidgar luftrören och därigenom underlättar ökad rökning och nikotinintag.
Kakao innehåller också alkaloider som kan påverka nikotinets
effekt och i sig själva ha farmakologiska effekter.

Propylenglykol: Upp till 3 procent av vikten. Propylenglykol är en
färglös, söt vätska, som är mindre giftig än etylenglykol, men har
liknande egenskaper. Den tillsätts för att bevara tobakens fuktighet,
men används i andra sammanhang som antifrysmedel, lösningsmedel
för arom- och färgämnen och som smörjmedel.

Honung: Upp till 2,7 procent av vikten.

Glycerol: Upp till 2,7 procent av vikten. Glycerol bildas i kroppen när
enzymer bryter ner blodfetter. Ämnet finns naturligt i tobaken och tillsats
ökar potentialen för att bilda akrolein.

d-sorbitol: Upp till 2 procent.

Etanol: Upp till 1,4 procent. Vanlig alkohol som finns i alla alkoholdrycker.

Cellulosafiber: Upp till 1,3 procent. Finns i filter.

Lakritsrot: Upp till 1,3 procent. Lakritsrot innehåller glyzyrrizin, som
frisätts i röken och kan vidga luftrören, vilket anses göra det lättare att
röka.

Mentol: Upp till 1,2 procent. Mentol bedövar strupen så att rökaren
inte känner rökens retande effekt. Samma effekt har en annan tillsats,
eugenol.

Ammoniumföreningar: De bidrar till att mer nikotin kan frigöras ur
tobaken och kan tas upp av kroppen. Den brittiska listan med 600 tilllåtna
tillsatser innehåller nio olika ammoniumföreningar.

Aldehyder: Flera olika aldehyder finns bland tillsatserna, men bildas
också i röken.

De listor som har publicerats i British Columbia (Kanada) visar att
kalciumkarbonat där är den största tillsatsen i många cigarettmärken.
Kalciumkarbonat ingår i läkemedel mot magbesvär på grund av för
mycket saltsyra. Vid överdosering kan det ge njurbesvär.

Här finns listan från Folkhälsoinstitutet – Ciggens gift.PDF

Det här inlägget postades i Boende, Hälsa, Natur och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Dessa respektlösa och hänsynslösa rökare!

 1. E skriver:

  I hyreslägenheten där vi bor så har jag problem med att folk står och röker på sina balkonger och fastän vi har balkongdörren stängd så kommer röklukten in iaf! Inte nog med det så röker folk i trapphuset också, trots flera tillsägelser och lappar från hyresvärden. Det där med att folk ska respektera att man kanske inte vill bli utsatt för andrahandsrökning verkar ganska svårt att förstå för en del. Sen ska de börja jämföra alkohol med rökning… ja men inte tusan blir personen bredvid mig påverkad på samma sätt som om jag skulle tända en cigarett -.- Förhoppningsvis blir rökning på allmän plats förbjudet i framtiden… eller så förbjuder de cigaretter helt och hållet.

 2. admin skriver:

  Luften är fri påstår vissa och vi lever i en demokrati säger andra. Jovisst för dom som röker men inte för mig och andra. Dom ser sig inte heller som missbrukare och det är ett problem. Det var ju löjligt med rökfria bord eller hörnen precis som röken stannar där. Det blev ju lika rökigt för det.

  Jo, det är jättejobbigt när dom inte förstår. Nu finns det hänsynsfulla rökare men dom syns ju inte. Kanske ha rökrutor på taken där det går.

  Det ligger mycket pengar i tobaksindustrin och dom kommer att kämpa med näbbar och klor då det är mycket lönsamt och använder sig av mycket fula knep. Det har visats dokumentärer om det hur dom utnyttjar folk i Asien bl.a.

  Rökarna påstår också att dom minsann betalar skatt, jo förvisso men det täcker inte på långa vägar vad en sjuk rökare kostar samhället och då är för tidig död plus pensionspengar inräknade.

  Det finns nickel i cigaretter så dom som är nickelallergiker påverkas av röken och definitivt om dom röker. Psoriasis, grå starr, hörselnedsättning, bölder, svårigheter att gå, impotens, cancer i magen, i munhålan, stämbanden, kol, kronisk bronkit, hjärt-och kärlsjukdomar, tänder som ruttnar m.m. m.m. Det är inte klokt egentligen och dyrt är det också.

Kommentarer inaktiverade.