Nej till surrogatmödraskap från regeringen

ÄNTLIGEN!! Ingen ändring, fortsatt stopp! Rika människor ska inte kunna köpa barn genom en kvinnas livmoder. Jag är säker på om det blivit tillåtet skulle definitivt påtryckningar på syskon eller andra i närheten och dessutom stora summor som mutor skett.

När idioter köper barn genom surrogat och betalar 300,000 – 400,000:- så ska alla ha klart för sig att surrogatmamman får runt 30,000 – 40,000:- och mellanhänderna tar resten och dom blir rika som troll.

Det har också kommit fram att mannen till surrogatmamman tryckt på för att få ett nytt hus t.ex. eller andra varor som har varit omöjligt att annars köpa. Kvinnor är inte värda ett vitten och dör hon är det lätt att skaffa en ny kvinna. Kvinnor dör faktiskt i surrogatmödraskap.

När blivande köpare av en surrogatmamma åker ner för att besöka ett hem är det ett s.k “Showroom”. Dom riktiga surrogathemmen ser inte så ut.

Surrogatmödrar får missfall, får skador och till och med dör. Två surrogatmödrar kan insemineras och blir dom gravida tar det minst livskraftiga barnet bort. Det är en hänsynslös och cynisk handel med fattiga kvinnor.

Återigen, det är ingen mänsklighet att få barn! Någon liberal som diskuterade för surrogat sa i TV, att så har man gjort i alla tider. Så otroligt okunnigt och korkat utlåtande!!

NEJ, så har man verkligen INTE gjort i alla tider. Förr fanns inga preventivmedel och barnen kom stup i kvarten och många familjer klarade inte av ta hand om barnen. Det fanns inte mat tillräckligt. Då kunde man ge bart barn eller sålde dom. Surrogatmödraskap fanns inte på kartan.

Jag har skrivit många gånger om denna smutsiga handel till narcissistiska ego- människor. Här några inlägg.

SQ – Motståndsrörelsen mot surrogatmödraskap växer
SQ – Eklunds sorg – efter beskedet: ”Gråtit mycket”
SQ – Surrogatmödraskap är som prostitution
SQ – Samma gamla unkna argumentation
SQ – Kvinnohandel och barnhandel genom surrogatmammor

Heléne Fritzon säger till Ekot att regeringen har beslutat att säga nej till surrogatmödraskap i den svenska sjukvården.
– Det är en väldigt svår fråga och vi har mycket omsorgsfullt bedömt den.
Biträdande justitieminister säger att regeringen har tagit ställning i frågan och kommit fram till att det inte är möjligt i Sverige.

Nuvarande lagar kommer alltså att fortsätta gälla. Heléne Fritzon säger också att hon förstår att barnlösa blir besvikna för att regeringen väljer att inte öppna upp för den här möjligheten i Sverige, men hoppas på förståelse.
– Det handlar ytterst om att vi vill försäkra oss om både kvinnors ställning, men också om barnets bästa och dess framtid, säger Fritzon till Ekot.

DN – Nej till surrogatmödraskap från regeringen

STOPPA SURROGATMÖDRASKAP NU!
Vi, kvinnor och män med olika etniska, religiösa, kulturella och socioekonomiska bakgrunder från alla delar av världen, uttrycker vår gemensamma oro för de kvinnor och barn som utnyttjas genom surrogatmödraskap och graviditetskontrakt.

Vi har förståelse för den längtan många har efter att bli föräldrar. Men likt med de flesta önskemål så måste finnas rimliga gränser. Mänskliga rättigheter utgör en viktig skiljelinje för var dessa gränser bör dras. Vi anser att surrogatmödraskap ska stoppas, eftersom det är ett brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter.

Surrogatmödraskap bygger ofta på exploatering av fattiga kvinnor. I många fall är det fattiga kvinnor som står för säljandet och de rika som köper. Dessa ojämlika förhållanden resulterar i att de kvinnor som samtycker till och genomgår surrogatmödraskap ofta är dåligt informerade, ges låg ersättning, får dålig sjukvård samt utsätts för tvång och allvarliga hälsorisker på lång och kort sikt.

Den medicinska process som surrogatmödraskap innebär medför risker för surrogatmamman, de unga kvinnor som säljer sina ägg och de barn som föds via denna typ av reproduktionsteknik. Riskerna för kvinnor inkluderar ovariellt hyperstimuleringssyndrom, ovarialtorsion, cystor på äggstockarna, kronisk bäckensmärta, tidig menopaus, fertilitetsförlust, cancer i de reproduktiva organen, blodproppar, njursjukdom, stroke och i vissa fall död. Kvinnor som blir gravida med en annan kvinnas ägg löper större risk att få havandeskapsförgiftning och högt blodtryck.

Barn som föds via den teknik som oftast används vid surrogatmödraskap, riskerar också hälsorisker som för tidig födsel, dödfödsel, låg födelsevikt, fostermissbildningar och högre blodtryck. En surrogatgraviditet bryter den naturliga bindningen som annars sker mellan mamma och barn vid graviditeten – en bindning som medicinsk personal vanligen uppmuntrar och främjar. Där surrogatmödraskap är lagligt, är denna potentiella skada institutionaliserad.

Vi anser att kommersiellt surrogatmödraskap är en handel med barn. Även när surrogatmödraskapet är icke-kommersiellt (d.v.s. obetalt eller “altruistiskt”), måste det förbjudas med hänsyn till de risker kvinnor och barn utsätts för.

Ingen har rätt till barn, oavsett om de är heterosexuella, homosexuella eller ensamstående.

Vi ber alla världens regeringar och ledare för det internationella samfundet att tillsammans motverka och Stoppa Surrogatmödraskap Nu.

UTTALANDE: STOPPA SURROGATMÖDRASKAP NU!

Det här inlägget postades i Boende, Film, TV och Media, Hälsa, Politik, Rättssystem och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.