Vänsterpartier och SD i korståg mot rökningen

Människor måste själva bestämma över sina vanor och ovanor.

NEJ och återigen NEJ!!! Jag har all rätt i världen att slippa birök från hänsynslösa rökare. Biröken är den som dessutom är allra farligast för den förbränns inte på samma sätt som den rök som hamnar i rökarens lungor.

Jag har rätt att slippa passiv rökning. Dessa jävla missbrukare jag blir galen! Rökarna är idag en minoritet och dom ska inte bestämma över majoriteten. Jag ska ha rätt att få sitta på en uteservering och slippa andas in birök. Maten smakar inte gott med en massa rök omkring.

Jag som är allergisk och har papper på det dessutom. Jag kan inte gå på en utomhuskonsert för det är alltid några som röker och också annat.

Jag avskyr dessa libertarianer som bara tänker på sig själva och ser sig som förmer än andra. I det offentliga rummet ska alla kunna vara och slippa utsättas för gifter. Det räcker med dom gifter som redan finns i vår miljö.

Det finns hur många som helst idag som lider av astma och starka dofter och måste ha mask i vissa lägen.

Men dessa libertarianer vill ju också släppa fri droger. Dom svaga ska bort. Empati finns inte på deras karta.

Jag undrar om denne John Weinerhall vet vad en cigarett innehåller? Knappast.

Giftet i en cigarett! Mer än 4000 ämnen varav över 50 framkallar cancer
Längst ner på inlägget finns en lista på vad en cigarett innehåller.

Sverige riskerar att bli det enda europeiska landet där det råder totalförbud mot rökning på uteserveringar. Imorgon onsdag förväntas Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet med stöd av Sverigedemokraterna rösta ja till den delen av den nya lagen om tobak och liknande produkter som förbjuder rökning på uteserveringar. Det är ett kraftigt övertramp av politikens befogenheter.

Det finns ingen som från ett hälsoperspektiv uppmuntrar rökning. Därför görs stora insatser från samhället för att begränsa detsamma.

Sverige har också – med råge – minst andel rökare i EU. Enligt Folkhälsomyndigheten är det bara 9 procent av svenskarna som röker dagligen. Det här kan jämföras med andra EU-länder där det varierar mellan drygt 15 procent till 40 procent.

Ska 9 procent rökare ha rätt att utsätta folk för passiv rökning!?

Passiv rökning kan rimligtvis inte motivera ett totalförbud. Vad blir nästa steg? Att förbjuda uteserveringar längs med gatorna i våra städer? På det lokala torget eller vid busshållplatser, där bussar står och släpper ut avgaser?

Det absolut vanligaste argumentet är vid hållplatser, avgaser och att luften är fri. Idioter!!

Är han helt jävla dum i huvudet!!?? Man räknar med att mellan 600 – 1000 personer dör av passiv rökning om året! Eller får KOL. Libertarismen ligger väldigt nära fascismen och epistokratism det sistnämnda börja bli populärt.

Politiken kan och ska inte vara medborgarnas förmyndare och det är glädjande att de borgerliga partierna inte står bakom förbudet. Däremot är det en stor besvikelse att Vänsterpartierna och Sverigedemokraterna gått samman i sitt korståg mot rökningen.

Vad Sverige behöver är inte mer förmyndarmentalitet utan mer frihet till den enskilde på politikens bekostnad.

Aftonbladet – Vänsterpartier och SD i korståg mot rökningen

Här en bild på vad rökning gör med kroppen. Bilden är mycket stor. Högerklicka/Visa.

Smokefree Coalition i Nya Zeeland (www.ash.org.nz).
Den bygger på uppgifter från nio olika tobaksbolag.
Tillsatserna är rangordnade så att de viktmässigt största tillsatserna
kommer först.

Arsenik, Bensen, Benspyren, Beta-naftylamin, Bly, Cyanväte, Fenol, Formaldehyd, Hydrazin, Kadium, Kolmonoxid, Krom, Kväveoxider, Metylklorid, Metylisocyanat, Nickel, 2-nitropropan, Nitrosaminer, Polonium 210, Polycykliska aromatiska kolvärden (PAH), Pyridin, Tjära, Toluen, Uretan, Vinylklorid, Anilin, Ammoniak, 4-aminodifenyl, Akrylnitril, Akrolein, Aceton, Acetaldehyd.

Ämnen i tobaksrök som är
klassificerade som cancerframkallande
• 1,3-butadien
• 4-aminodifenyl
• akrylnitril
• bensantracen
• benspyren
• bensen
• beta-naftylamin
• dibensantracen
• formaldehyd
• kadmium
• krom
• nickel
• nitrosaminer
• polonium-210
• vinylklorid

Bekämpningsmedel
Kemikalier från jordbruket kan finnas i tobak. Ett exempel är bekämpningsmedel mot insekter. Tobaken innehåller också flera radioaktiva ämnen som kommer från gödningsmedel, liksom tungmetaller från gödningsmedel eller från jorden där den odlas.

En kemisk fabrik
En cigarett är som en kemisk fabrik. Röken innehåller mer än 4 000 kemiska ämnen. Många av dessa är skadliga för kroppen och kan orsaka cancer eller allergier. De kan också skada hjärtat och blodkärlen, irritera huden, ögonen och slemhinnorna i luftvägarna.

Förbränning
Även om tillsatserna i cigaretterna har låg halt kan de vid förbränning bilda nya produkter som är giftiga och skadliga för människor.

RÖKENS INNEHÅLL
I forskningen brukar röken delas upp i huvudrök som rökaren suger
i sig och sidorök som cigaretten avger mellan blossen. Den rök som
den passive rökaren andas in kallas miljötobaksrök och består av både
sidoröken och av den huvudrök som rökaren blåser ut igen.
Många ämnen finns både i sidoröken och i huvudröken, men det finns
också skillnader. En viktig förklaring till skillnaderna är att huvudrök och
sidorök bildas vid olika temperaturer, cirka 900°C respektive 600°C.
Ytterligare en faktor är att sidoröken inte passerar igenom filtret.
Tobaksröken innehåller tusentals kemiska ämnen som frisätts som
gaser eller partiklar. Flera av dem är giftiga ämnen och dessa finns ofta
i större mängd i sidoröken än i huvudröken. Ungefär 85 procent av
röken i ett rum kommer från sidorök. Men man bör ha i minnet att
sidoröken späds ut i rumsluften.

Den totala huvudröken från en cigarett består till mer än 90 procent
av gaser. Störst andel är kväve (58 procent) och därnäst kommer koldixoid
(13 procent), syre (12 procent) och kolmonoxid. Andra gaser är
ammoniak, dimetylnitrosamin, formaldehyd, cyanväte (vätecyanid) och
akrolein. Den största andelen av partiklarna är nikotin och så kallad
tjära (som är ett samlingsnamn för många olika ämnen). I tjäran ingår
bland annat benspyren, fenoler och metaller.

Nikotinet kan ses som det viktigaste ämnet i röken eftersom det
skapar beroende. Kvävehalten i tobaksbladen är viktig för rökens innehåll
av många skadliga ämnen som kväveoxider, ammoniak, nitrosaminer
och nitropropan.

Det finns också ett samband mellan tobaksbladens kvävehalt och
mängden partiklar och gaser, till exempel benspyren, bensantracen, cyanväte,
fenoler, kolmonoxid och koldioxid. En del av dessa ämnen innehåller
inte kväve, men tobakens totala kväveinnehåll påverkar bildningen
av andra organiska ämnen och därmed rökens egenskaper. I
tobaken finns också proteiner. När de förbränns bildas bland annat
cyanväte, kväveoxider, kinoliner och nitrosaminer.
Mer än 50 olika ämnen i röken kan orsaka cancer eller misstänks
kunna göra det. De finns antingen naturligt i tobaken eller bildas under
förbränningen. Huvuddelen av de mutagena och cancerframkallande
ämnena i tobaksrök föreligger som partiklar.

Orsakar cancer
Mer än 50 olika ämnen i tobaksröken
kan orsaka cancer.

Att sidoröken inte är lika het som huvudröken gör att den innehåller
partiklar som är mindre än de i huvudröken. Det är viktigt att ta hänsyn
till detta när man bedömer hälsorisker med sidoröken.
Mätning av kotinin (ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning
av nikotin) i urin hos icke-rökare har visat att ämnen från tobaksröken
tas upp av kroppen vid passiv rökning.

Bland ämnena i miljötobaksrök finns cancerframkallande ämnen
som till exempel benspyren, formaldehyd och 4-aminodifenyl. Där
finns också irriterande och giftiga ämnen som till exempel cyanväte
(vätecyanid), svaveldioxid, nikotin, kadmium och kolmonoxid. De tre
senare kan också störa fortplantningen eller skada fostret.
Den vanligaste passive rökaren är en icke-rökare som lever tillsammans
med en rökare. Men det finns också yrkesgrupper som är mer
utsatta än andra, till exempel restaurangpersonal.

Nedan följer en lista som till stor del bygger på en förteckning från
Smokefree Coalition i Nya Zeeland (www.ash.org.nz/).
Den bygger på uppgifter från nio olika tobaksbolag.
Tillsatserna är rangordnade så att de viktmässigt största tillsatserna
kommer först.

Socker: Kan uppgå till 5,5 procent av cigarettens vikt. När socker förbränns
kan det bildas acetaldehyd som bidrar till att dämpa smaken av
nikotin. Anses också stimulera nikotinreceptorerna.

Kakao (som pulver, extrakt, destillat, smör och kakaoskal): Upp
till 3 procent av vikten. När kakao förbränns frigörs teobromin, som
vidgar luftrören och därigenom underlättar ökad rökning och nikotinintag.
Kakao innehåller också alkaloider som kan påverka nikotinets
effekt och i sig själva ha farmakologiska effekter.

Propylenglykol: Upp till 3 procent av vikten. Propylenglykol är en
färglös, söt vätska, som är mindre giftig än etylenglykol, men har
liknande egenskaper. Den tillsätts för att bevara tobakens fuktighet,
men används i andra sammanhang som antifrysmedel, lösningsmedel
för arom- och färgämnen och som smörjmedel.

Honung: Upp till 2,7 procent av vikten.

Glycerol: Upp till 2,7 procent av vikten. Glycerol bildas i kroppen när
enzymer bryter ner blodfetter. Ämnet finns naturligt i tobaken och tillsats
ökar potentialen för att bilda akrolein.

d-sorbitol: Upp till 2 procent.

Etanol: Upp till 1,4 procent. Vanlig alkohol som finns i alla alkoholdrycker.

Cellulosafiber: Upp till 1,3 procent. Finns i filter.

Lakritsrot: Upp till 1,3 procent. Lakritsrot innehåller glyzyrrizin, som
frisätts i röken och kan vidga luftrören, vilket anses göra det lättare att
röka.

Mentol: Upp till 1,2 procent. Mentol bedövar strupen så att rökaren
inte känner rökens retande effekt. Samma effekt har en annan tillsats,
eugenol.

Ammoniumföreningar: De bidrar till att mer nikotin kan frigöras ur
tobaken och kan tas upp av kroppen. Den brittiska listan med 600 tilllåtna
tillsatser innehåller nio olika ammoniumföreningar.

Aldehyder: Flera olika aldehyder finns bland tillsatserna, men bildas
också i röken.

De listor som har publicerats i British Columbia (Kanada) visar att
kalciumkarbonat där är den största tillsatsen i många cigarettmärken.
Kalciumkarbonat ingår i läkemedel mot magbesvär på grund av för
mycket saltsyra. Vid överdosering kan det ge njurbesvär.

Det här inlägget postades i Hälsa, Politik och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.